Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας είναι ο μαθητής:

  • Η εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του
  • Η δημιουργική σχέση με το αντικείμενο μελέτης
  • Η διάδραση που επιτυγχάνεται στο μάθημα

 

Ο μαθητής

  • συμμετέχει με συδιαγωνιζόμενους του σε προκαθορισμένους κύκλους διαγωνισμάτων
  • μέσα από συγκριτικούς πίνακες αξιολόγησης μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματά του σε σχέση με άλλους συνυποψήφιους του

 

Η ενιαία ομάδα καθηγητών

  •  διαμορφώνει στις συνεδρίες της ολοκληρωμένη αντίληψη για την πρόοδο του μαθητή
  •  και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να βοηθηθεί εκεί που παρουσιάζει ο μαθητής περισσότερες δυσκολίες

Σπάμε την απομόνωση του παιδιού

oram@ - Φιλοσοφία

 

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!