Η εφηβεία είναι ένα σημαντικό εξελικτικό στάδιο που χαρακτηρίζεται από πολλές και διαφορετικές αλλαγές.
QUESTIONSweb
Ο έφηβος δεν είναι ούτε παιδί ούτε ενήλικας ακόμα. Αλλάζει σε επίπεδο σωματικό, συναισθηματικό, πνευματικό και ηθικό, γεγονός που του δημιουργεί αισθήματα αγωνίας, φόβου και αβεβαιότητας.

Ταυτόχρονα, οφείλει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, να πάρει σηματικές αποφάσεις για την επαγγελματική του ταυτότητα και πιθανόν, να επιτύχει την εισαγωγή του σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στόχος είναι μέσα από την ομαδική διεργασία να αναλυθούν θέματα που απασχολούν τους εφήβους (πχ, σχέσεις με τους συνομιλήκους, σχέσεις με τους γονείς, αγωνία για τις εξετάσεις, σεξουαλικότητα), καθώς και να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους, αλλά και να καλλιεργηθούν νέες (τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, διεκδικητικότητα, τεχνικές μελέτης, τεχνικές χαλάρωσης).
GEARSweb
Αναμφίβολα, οι γονείς αποτελούν τους βασικούς συνοδοιπόρους των παιδιών τους στη δύσκολη φάση της εφηβείας, καλούμενοι να ανταποκριθούν σε πολλές αλλαγές και σε νέα δεδομένα που συχνά, τους βρίσκους απροετοίμαστους.

  • Πώς μπορούν οι γονείς να γίνουν σύμμαχοι σε αυτή την πορεία προς την ενηλικίωση και να τη διευκολύνουν;
  • Ποια πλαίσια σχέσεων βοηθούν στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων και ποια πλαίσια μπορεί να τους εγκλωβίσουν ή να τους καθηλώσουν;
  • Ποιες επιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν αν οι γονείς αντισταθούν σε αυτήν την αναπόφευκτη εξέλιξη;
HANDSweb

Στόχος των ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων είναι το να αναλυθούν τα παραπάνω ζητήματα, να δοθεί συμβουλευτική και καθοδήγηση, να συζητηθούν σύγχρονα θέματα (πχ. Διαδίκτυο και εφηβεία, σχολικός εκφοβισμός και παρενόχληση, άγχος εξετάσεων) και να προαχθεί γόνιμος διάλογος για εξατομικευμένες δυσκολίες που προκύπτουν, έτσι ώστε να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας.

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!