Στα φροντιστήρια «διάδραση» υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης ειδικών σεμιναρίων στο χώρο της εφαρμοσμένης στατιστικής τόσο με πληροφορίες και παροχή σημειώσεων από τη θεωρία της στατιστικής (σχεδιασμός της μελέτης ή του ερωτηματολογίου, μέθοδοι δειγματοληψίας, μέθοδοι ανάλυσης περιγραφικής και εκτιμητικής στατιστικής, έλεγχοι υποθέσεων, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ερμηνεία των outputs), όσο με εφαρμογές με τη χρήση λογισμικών όπως SPSS, MINITAB, AMOS κ.α.

Το σεμινάριο εφαρμοσμένης στατιστικής δημιουργείται και διαμορφώνεται για να καλύψει τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου και τροποποιείται κατόπιν συζητήσεων του ενδιαφερόμενου με τους καθηγητές.

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!