Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σε όλα τα τμήματα διδάσκει η Διεύθυνση του φροντιστηρίου.

Διάδραση - Φιλοσοφία φρανιστηρίου

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!