Καθηγητές

Είμαστε καθηγητές

 • με άριστη εκπαίδευση
 • με επιτυχή φροντιστηριακή εμπειρία
 • με συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση
 • με απεριόριστη αγάπη για το γνωστικό μας αντικείμενο
 • με γνήσιο και ειλικρινές ενδιαφέρον για το Μαθητή

Καταθέτουμε τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία μας στην υπηρεσία του μαθητή ώστε μαζί να κατακτήσουμε την Επιτυχία.

Οι καθηγητές δουλεύουν με πνεύμα ομαδικό και συλλογικό, προγραμματίζουν, ελέγχουν και επαναξιολογούν τους στόχους των τμημάτων. Συνεργάζονται σε τακτική βάση και καθοδηγούν τις ομάδες του προς την επιτυχία.

Υπεύθυνοι Σπουδών

Μαθηματικά Παναγιώτης Κανδρής Ελένη Γκίνη
Φυσικές επιστήμες Γιάννης Καλφαγιάννης Χρυσάνθη Γκοντίνου
Φιλολογικά Μερόπη Μανοπούλου Ιωάννα Τσιγκουράκου
Πανεπιστημιακά Ελένη Γκίνη Αθανάσιος Καβάζης
Κέντρο Μελέτης Ιωάννα Τσιγκουράκου
Σχέδιο Ελεύθερο & Γραμμικό Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Ολιγομελή τμήματα

Το τμήμα σε επίπεδο ψυχολογικό αλλά και μαθησιακό είναι καθοριστικής σημασίας για μας καθώς αυτός ο ζωντανός οργανισμός ενισχύει και ενεργοποιεί τις δυνάμεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά , οι οποίες επιστρέφουν με τη σειρά τους και ενδυναμώνουν το τμήμα.

Τα τμήματα είναι δυναμικά, με κριτήριο τις δυνατότητες και τους στόχους των μαθητών, 3 ή 5 ή 7 μαθητών με γνώμονα τις ανάγκες τους αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος.


Η εισαγωγή στο τμήμα γίνεται μετά από γραπτή αξιολόγηση των γνώσεων αλλά και από προφορική συνέντευξη όπου αναγνωρίζονται τα κενά των προηγούμενων χρόνων, οι αδυναμίες αλλά και αξιολογούνται οι στόχοι, η θέληση και οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.

Ο κάθε μαθητής κατόπιν συνεργασίας με τους καθηγητές και τους γονείς εντάσσεται σε εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον που θα του εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Η πορεία των τμημάτων,  επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και εποικοδομητική λειτουργία τους.

Συνεργασία Γονέων – Μαθητών – Καθηγητών με συνεχή ενημέρωση και έλεγχο

Η πορεία προς την επιτυχία είναι ακανθώδης και απαιτεί αγαστή συνεργασία καθηγητή-μαθητή αλλά και την εποικοδομητική συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Ετσι επιδιώκουμε

 • Οι μαθητές στην έναρξη της σχολικής χρονιάς αξιολογούνται, θέτουν τους στόχους του εκπαιδευτικού έτους και παρακολουθούν με τον υπεύθυνο καθηγητή τους την εξέλιξη τους.
 • Τακτικές συναντήσεις γονέων-καθηγητών για την παρακολούθηση της εξέλιξης του μαθητή.
 • Μηνιαία ηλεκτρονική επικοινωνία με την οικογένεια για εποπτεία της πορείας του μαθητή, επιβράβευση ή διόρθωση των αδυναμιών. Παρακολουθούμε την προσπάθεια, τη συμμετοχή, τη τακτικότητα και την απόδοση της δουλειάς μας.
 • Επίλυση των τυχόν προβλημάτων με προσωπική συνάντηση οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο.
 • Κάθε τμήμα συνεργάζεται Παιδαγωγικά με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ο οποίος εποπτεύει την ομαλή συνεργασία (μεταξύ μαθητών και με τους καθηγητές τους), παρακολουθεί τη δυναμική του τμήματος, επιλύει τυχόν προβλήματα, έχει ολοκληρωμένη εικόνα της τάξης και του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Χρήση σύγχρονων βοηθημάτων και εργαλείων κατάρτησης

 • Μελετούμε εξονυχιστικά- αξιοποιούμε πλήρως τα σχολικά μας βιβλία καθώς και το διαδικτυακό υλικό που προτείνει το Υπουργείο.
 • Ενισχύουμε και κατανοούμε βαθύτερα τη διδακτέα ύλη μέσα από το εξειδικευμένο φροντιστηριακό υλικό σημειώσεις που παρέχει δωρεάν το φροντιστήριο.

 • Επαναλαμβάνουμε το μάθημα μας μέσα από το διαδικτυακό τόπο όπου αναρτάται το μάθημα καθημερινά και διαπιστώνουμε το βαθμό κατανόησης μέσα από τα διαδικτυακά τεστ.
 • Χρησιμοποιούμε το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του φροντιστηρίου για να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας.

Σύγχρονες – αξιόπιστες μέθοδοι Διδασκαλίας

Η γνώση γίνεται βίωμα και μοναδική εμπειρία
 • Γίνεται σε σύγχρονες αίθουσες, με χρήση πολυμέσων.
 • Με ήχο, εικόνα η μάθηση γίνεται βιωματική. Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνήθειες και εκμεταλλεύεται τις ενισχυμένες δεξιότητες των σύγχρονων μαθητών.
 • Κινητοποιούμε όλες τις αισθήσεις , ενεργοποιούμε την αντίληψη, δημιουργούμε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον.
 • Ο καθηγητής γίνεται συντονιστής, συμβουλεύει και καθοδηγεί το μαθητή στην ανακάλυψη και τη δημιουργία.

Συνεχής Στοχευμένη Αξιολόγηση

Έχουμε τη γνώση, κατακτάμε τη ψυχολογία και την τακτική του εξεταζόμενου.
 • Με ολιγόλεπτα τακτικά τεστ κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
 • επαναληπτικά διαγωνίσματα κατά την ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων και με τα Τρίωρα
 • επαναληπτικά διαγωνίσματα σε τρεις κύκλους (Νοέμβρης-Γενάρης- Μάρτης)
 • ελέγχεται ή εμπέδωση, η αφομοίωση τη ς ύλης από το σύνολο των μαθητών αλλά και η δυνατότητα του μαθητή ν ’ανταπεξέλθει σε γραπτή εξέταση εφ ’όλης της ύλης με θέματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!