Στο orama κρατάμε τα θετικά στοιχεία και των δύο παραδοσιακών μορφών ενισχυτικής διδασκαλίας, το ιδιαίτερο και το φροντιστηριακό μάθημα σχεδιάζουμε εξατομικευμένο μάθημα, με χρήση  οπτικοακουστικών και διαδραστικών μέσων ακολουθώντας μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες είναι βασισμένες στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και λειτουργούν ως ένα επιπλέον ερέθισμα μάθησης, που κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή, αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία και κάνει ευχάριστη τη διαδικασία της μάθησης, μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή του μαθητή σ’ αυτή.

Σε συνεργασία με τα φροντιστήρια diadrash, αναλαμβάνουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμπλήρωση μηχανογραφικού, μέσω ειδικών ψυχομετρικών τεστ, τα οποία προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές μας,  διερευνούμε διεξοδικά τα ατομικά χαρακτηριστικά, τη προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του παιδιού και με επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας το παιδί να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή μέσα σε μία εποχή ταχύτατων αλλαγών και απρόβλεπτων εξελίξεων.

 

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!