Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα 3
Φυσική 2
Αρχαία 3
Έκθεση 2

Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα (γενικής) 2
Φυσική (γενικής) 1
Έκθεση 2
Μαθηματικά κατεύθυνσης 2
Φυσική κατεύθυνσης 2
Αρχαία 5

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά κατεύθυνσης 4,5
Φυσική κατεύθυνσης 3
Χημεία 3
ΑΟΘ 2
ΑΕΠΠ 1,5
Βιολογία 3
Λατινικά 4
Αρχαία 6
Έκθεση 2

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!