Στα φροντιστήρια «διάδραση» διδάσκονται μαθήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των φοιτητών του ΕΑΠ και ΑΠΚΥ, με διαρκεί συμβουλευτική υποστήριξη για την επιτυχή εκπόνηση των εργασιών και την κάλυψη της διδακτέας ύλης για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις των γραπτών εξετάσεων

Υπάρχει και η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης ακόμη και σε φοιτητές από την επαρχεία είτε μέσω skype είτε μέσω e-mail.

Μερικές από τις Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ που διδάσκονται είναι:

 •  ΦΥΕ 10  Γενικά μαθηματικά Ι
 •  ΦΥΕ 14  Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες
 •  ΠΛΗ 12  Μαθηματικά για την πληροφορική Ι
 •  ΠΛΗ 21  Ψηφιακά συστήματα
 •  ΠΛΗ 22  Βασικά ζητήματα δικτύων Η/Υ
 •  ΔΙΠ 50   Βασικά εργαλεία και μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας
 •  ΜΔΕ 60  Ηγεσία και λήψη αποφάσεων
 •  MBA 60  Advanced quantitative methods for managers
 •  ΔΕΟ 13   Ποσοτικές μέθοδοι
 •  ΠΔΕ 253 Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη
 •  ΠΔΕ 103 Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση Ι
 •  ΠΔΕ 153 Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση ΙI
 •  ΕΛΠ 20   Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα Ι: Από την αρχαιότητα έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!