Διαδραστικά μέσα

Σε σύγχρονες αίθουσες με οπτικοακουστικά μέσα. Κινητοποιούμε όλες τις αισθήσεις & ενεργοποιούμε την αντίληψη δημιουργώντας το νέο μαθησιακό περιβάλλον.

Διαρκής έλεγχος και ενημέρωση

Ενημέρωση των γονέων & διαρκής έλεγχος για την πορεία του μαθητή μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης.

Ολιγομελή τμήματα

Τμήματα 5 ατόμων για καλύτερη διδακτική εμπειρία & εξεδικευμένη διδασκαλία , δυναμικά και προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και τους στόχους των μελών τους.

Έμπειροι καθηγητές

Με άριστη εκπαίδευσημ συνεχή επιμόρφωση & πραγματικό ενδιαφέρον για το μαθητή συντονίζουν , συμβουλεύουν & καθοδηγούν το μαθητή στην κατάκτηση των στόχων του.

 

Διάδραση. Το νέο φροντιατήριο του κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!